Ukupan broj firmi: 125725

" M T F " d.o.o. Glamoč

" M T F " društvo sa ograničenom odgovornošću Glamoč


Firma " M T F " d.o.o. Glamoč je osnovana 10.07.2000 godine na osnovu rješenja broj 1-1553 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Cestovni prijevoz robe.

Adresa

DALMATINSKA BB, Glamoč

Broj telefona

030/281-004

ID broj 4281028280002
PDV broj
Matični broj 1-1553
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 10.07.2000