Ukupan broj firmi: 125725

"ŠUMATRANS" d.o.o. MRKONJIĆ GRAD-P.J."PILANA"-GLAMOČ

"ŠUMATRANS" d.o.o. MRKONJIĆ GRAD-P.J."PILANA"-GLAMOČ


Firma "ŠUMATRANS" d.o.o. MRKONJIĆ GRAD-P.J."PILANA"-GLAMOČ je osnovana godine na osnovu rješenja broj kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Pomoćne usluge u šumarstvu.

Adresa

HASIĆI BB, Glamoč

Broj telefona

065/626-091

ID broj
PDV broj
Matični broj
Web stranica
Broj uposlenika 3
Datum registracije