Javna ustanova Srednja stručna škloa Bugojno, p.o. – u državnoj svojini
Javna ustanova Srednja stručna škola Bugojno, p.o. – u državnoj svojini
Broj pregleda
97
Adresa
CIGLANE II B.B.
Opština
Bugojno
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
2-120
Email
Web
Broj uposlenika
48
Datum registracije
20.09.1997PROD:

DEV:

RAN: