Ukupan broj firmi: 125725

" Kr & Lo " d.o.o. Glamoč

"Kr & Lo" društvo sa ograničenom odgovornošću Glamoč


Firma " Kr & Lo " d.o.o. Glamoč je osnovana 16.07.2002 godine na osnovu rješenja broj 1-1790 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

GLAVICE BB, Glamoč
ID broj 4281059320002
PDV broj
Matični broj 1-1790
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 16.07.2002