Ukupan broj firmi: 125725

"KOMUNALAC GLAMOČ" J.P. d.o.o.

Javno poduzeće "KOMUNALAC GLAMOČ" d.o.o


Firma "KOMUNALAC GLAMOČ" J.P. d.o.o. je osnovana 15.12.1995 godine na osnovu rješenja broj 1-8282 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom.

Adresa

DALMATINSKA BB, Glamoč

Broj telefona

034 272-421

ID broj 4281008500006
PDV broj
Matični broj 1-8282
Web stranica
Broj uposlenika 7
Datum registracije 15.12.1995