Ukupan broj firmi: 125724

TUPP "KRALJICA" d.o.o. Kupres

Turističko,ugostiteljsko,poljoprivredno poduzeće "KRALJICA" d.o.o. Kupres


Firma TUPP "KRALJICA" d.o.o. Kupres je osnovana 12.04.2006 godine na osnovu rješenja broj 1-2088 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Uzgoj ovaca i koza.

Adresa

PUT KRALJICE KATARINE 18, Kupres

Broj telefona

***/***-***

ID broj
PDV broj
Matični broj 1-2088
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 12.04.2006