Ukupan broj firmi: 125724

"EKSON" d.o.o.Kupres

Računovodstveni servis "EKSON" d.o.o. Kupres


Firma "EKSON" d.o.o.Kupres je osnovana 13.05.2010 godine na osnovu rješenja broj 068-0-Reg-10-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje.

Adresa

Prolaz Gabrijela Jurkića 24, Kupres

Broj telefona

***/***-***

ID broj 4281215040007
PDV broj
Matični broj 068-0-Reg-10-00
Web stranica
Broj uposlenika 2
Datum registracije 13.05.2010