Ukupan broj firmi: 125725

GTUP " KAČAR " export – import d.o.o. Glamoč

Građevinsko , trgovinsko i ugostiteljsko poduzeće " KAČAR " export – import d.o.o. Glamoč


Firma GTUP " KAČAR " export – import d.o.o. Glamoč je osnovana 23.03.1998 godine na osnovu rješenja broj 1-1286 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Gradnja stambenih i nestambenih zgrada.

Adresa

S.S.KRANJČEVIĆA BB, Glamoč

Broj telefona

034/272-387

ID broj 4281023130002
PDV broj
Matični broj 1-1286
Web stranica
Broj uposlenika 6
Datum registracije 23.03.1998