Ukupan broj firmi: 125725

" SGV- PR GLAMOČ "

SRPSKO GRAĐANSKO VIJEĆE – POKRET ZA RAVNOPRAVNOST GLAMOČ


Firma " SGV- PR GLAMOČ " je osnovana 06.10.2003 godine na osnovu rješenja broj R-32/03 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n..

Adresa

ALOJZA STEPINCA BB, Glamoč
ID broj
PDV broj
Matični broj R-32/03
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 06.10.2003