Ukupan broj firmi: 125725

HD "KORAK NAPRIJED" UG

HUMANITARNO DRUŠTVO "KORAK NAPRIJED"


Firma HD "KORAK NAPRIJED" UG je osnovana 15.04.2009 godine na osnovu rješenja broj 04-R-11/09 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Ostale djelatnosti socijalne zaštite bez smještaja, d. n..

Adresa

PROLETERSKA 27, Glamoč

Broj telefona

065/420-650

ID broj
PDV broj
Matični broj 04-R-11/09
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 15.04.2009