"ZLATIĆ" d.o.o.Travnik
Proizvodno uslužno i prometno društvo "ZLATIĆ" d.o.o.Travnik
Broj pregleda
141
Adresa
Dolac na Lašvi bb
Opština
Travnik
Telefon
562-287
Fax
ID broj
4236088550003
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-3839
Email
Web
Broj uposlenika
3
Datum registracije
03.03.1998