Ukupan broj firmi: 125725

"Print-GS" d.o.o. Travnik

"Print-GS" Društvo ograničene odgovornosti Travnik


Firma "Print-GS" d.o.o. Travnik je osnovana 01.08.2008 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-08-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Ostalo štampanje.

Adresa

SLIMENA B.B., Travnik

Broj telefona

030 511-436

ID broj 4236454240004
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-08-00
Web stranica
Broj uposlenika 14
Datum registracije 01.08.2008