J.P. ZA STAMB. KOM.DJEL.I LOK.PUT.BUGOJNO
JAVNO PREDUZEĆE ZA STAMBENO – KOMUNALNE DJELATNOSTI I LOKALNE PUTEVE BUGOJNO
Broj pregleda
287
Adresa
307 MOTORIZOVANE BRIGADE B.B.
Opština
Bugojno
Telefon
Fax
ID broj
4236180870006
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-3632
Email
Web
Broj uposlenika
11
Datum registracije
31.08.1987PROD:

DEV:

RAN: