"SAŽIĆ" d.o.o. Travnik
Proizvodno-prometno i uslužno društvo "SAŽIĆ" d.o.o. Travnik
Broj pregleda
120
Adresa
VIŠNJEVO 44A
Opština
Travnik
Telefon
061 765-067
Fax
ID broj
4236163780001
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-1291
Email
Web
Broj uposlenika
4
Datum registracije
28.02.2000PROD:

DEV:

RAN: