Ukupan broj firmi: 125725

"SAŽIĆ" d.o.o. Travnik

Proizvodno-prometno i uslužno društvo "SAŽIĆ" d.o.o. Travnik


Firma "SAŽIĆ" d.o.o. Travnik je osnovana 28.02.2000 godine na osnovu rješenja broj 1-1291 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta.

Adresa

VIŠNJEVO 44A, Travnik

Broj telefona

061 765-067

ID broj 4236163780001
PDV broj
Matični broj 1-1291
Web stranica
Broj uposlenika 4
Datum registracije 28.02.2000