Ukupan broj firmi: 125725

"MF DUKAT" DPU d.o.o. Travnik

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE "MF DUKAT" TRAVNIK d.o.o.


Firma "MF DUKAT" DPU d.o.o. Travnik je osnovana 11.01.2000 godine na osnovu rješenja broj 1-3785 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta.

Adresa

MUDRIKE B.B., Travnik

Broj telefona

1061/187-453

ID broj
PDV broj
Matični broj 1-3785
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 11.01.2000