Ukupan broj firmi: 125724

SO "MIRZA ČAJIĆ" Trnovo

Samostalni obrtnik "MIRZA ČAJIĆ" vl.Čajić Mirza, Trnovo


Firma SO "MIRZA ČAJIĆ" Trnovo je osnovana 28.10.2009 godine na osnovu rješenja broj UP-02/5-24-708 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

TUŠILA – TRNOVO BB, Trnovo - FBIH

Broj telefona

***/***-***

ID broj
PDV broj
Matični broj UP-02/5-24-708
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 28.10.2009