Ukupan broj firmi: 125725

KK "MEHURIĆI"

KARATE KLUB "MEHURIĆI"


Firma KK "MEHURIĆI" je osnovana 28.03.2003 godine na osnovu rješenja broj 04-05-60/03 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti sportskih klubova.

Adresa

MEHURIĆI BB, Travnik

Broj telefona

030-535-050

ID broj
PDV broj
Matični broj 04-05-60/03
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 28.03.2003