Ukupan broj firmi: 125724

SO "FOČO HATIDŽA" Trnovo

Samostalni obrtnik "FOČO HATIDŽA" Trnovo


Firma SO "FOČO HATIDŽA" Trnovo je osnovana 24.10.2008 godine na osnovu rješenja broj UP – 02/1 – 24 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Uzgoj muznih krava.

Adresa

LUKAVAC – TRNOVO BB, Trnovo - FBIH

Broj telefona

***/***-***

ID broj
PDV broj
Matični broj UP – 02/1 – 24
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 24.10.2008