KANTON.UPRAVA ZA PITANJA BOR.I INVAL.ODBRAM.-OSL.R
KANTONALNA UPRAVA ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA
Broj pregleda
96
Adresa
STANIČNA 43
Opština
Travnik
Telefon
518605
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
09/00
Email
Web
Broj uposlenika
9
Datum registracije
10.08.2000PROD:

DEV:

RAN: