Ukupan broj firmi: 125725

Obrtnička radnja "AUTOPRAONA SELMA" , vlasnik Smajilović Hak

Obrtnička radnja "AUTOPRAONA SELMA" , vlasnik Smajilović Hakija , Travnik


Firma Obrtnička radnja "AUTOPRAONA SELMA" , vlasnik Smajilović Hak je osnovana 04.09.2009 godine na osnovu rješenja broj 09-21-2-3080/20 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

TURBE , BAZEN 17A, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 09-21-2-3080/20
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 04.09.2009