Ukupan broj firmi: 125725

"MILK" d.o.o.Nova Bila

"MILK" Društvo za poljoprivrednu proizvodnju,trgovinu i usluge,d.o.o.Nova Bila


Firma "MILK" d.o.o.Nova Bila je osnovana 02.02.2000 godine na osnovu rješenja broj 1-3812 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja mlijeka, mliječnih proizvoda i sira.

Adresa

NOVA BILA B.B., Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 1-3812
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 02.02.2000