"MILK" d.o.o.Nova Bila
"MILK" Društvo za poljoprivrednu proizvodnju,trgovinu i usluge,d.o.o.Nova Bila
Broj pregleda
87
Adresa
NOVA BILA B.B.
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-3812
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
02.02.2000PROD:

DEV:

RAN: