"BAR" TR TURBE-TRAVNIK, vl. A. Šiljak
Trgovačka radnja "BAR", vlasnica Šiljak Advija, Turbe-Travnik
Broj pregleda
181
Adresa
TURBE,STANIČNA B.B.
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
09-20-2-2769/20
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
10.12.2007PROD:

DEV:

RAN: