Ukupan broj firmi: 125725

"ARISTA" d.o.o. Sarajevo

"ARISTA" Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge, Sarajevo


Firma "ARISTA" d.o.o. Sarajevo je osnovana 25.09.2006 godine na osnovu rješenja broj 1-25862 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

MOŠEVIČKA PODLUGOVI 14, Ilijaš

Broj telefona

033-401-965

ID broj 4201161960004
PDV broj
Matični broj 1-25862
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 25.09.2006