Ukupan broj firmi: 125725

"OM TRENDING" d.o.o. Sarajevo

"OM TRENDING" Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo


Firma "OM TRENDING" d.o.o. Sarajevo je osnovana 15.10.2007 godine na osnovu rješenja broj 65-01-0025-07 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

126. ILIJAŠKE BRIGADE 56, Ilijaš

Broj telefona

061-069-373

ID broj 4201266800002
PDV broj
Matični broj 65-01-0025-07
Web stranica
Broj uposlenika 2
Datum registracije 15.10.2007