Ukupan broj firmi: 125725

"MONINN" D.O.O TRAVNIK

Društvo ograničene odgovornosti "MONINN" Travnik


Firma "MONINN" D.O.O TRAVNIK je osnovana 13.07.2005 godine na osnovu rješenja broj 1-4847 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Uzgoj peradi.

Adresa

TURBE,KOLONE B.B., Travnik

Broj telefona

616-048

ID broj
PDV broj
Matični broj 1-4847
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 13.07.2005