Ukupan broj firmi: 125725

"MELTAL" D.O.O. SARAJEVO

Društvo za reciklažu metalnih i nemetalnih proizvoda "MELTAL" D.O.O. SARAJEVO


Firma "MELTAL" D.O.O. SARAJEVO je osnovana 19.02.2003 godine na osnovu rješenja broj 1-24016 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

BOSANSKI PUT 215, Ilijaš

Broj telefona

061-359-469

ID broj 4200779480007
PDV broj
Matični broj 1-24016
Web stranica
Broj uposlenika 18
Datum registracije 19.02.2003