Ukupan broj firmi: 125725

"ŠALAK" D.O.O. TRAVNIK

"ŠALAK" D.O.O TRAVNIK


Firma "ŠALAK" D.O.O. TRAVNIK je osnovana 24.03.2005 godine na osnovu rješenja broj 1-4785 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Uzgoj ovaca i koza.

Adresa

SLIMENA 10 C, Travnik

Broj telefona

061-871-157

ID broj 4236334930007
PDV broj
Matični broj 1-4785
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 24.03.2005