Ukupan broj firmi: 125724

"AE" d.o.o. Sarajevo

"AE" – trgovina na veliko i malo "Export-Import" d.o.o. Sarajevo


Firma "AE" d.o.o. Sarajevo je osnovana 24.08.2007 godine na osnovu rješenja broj 1-26441 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima.

Adresa

PORODICE HASAGIĆ 9, Vogošća

Broj telefona

***/***-***

ID broj 4201271470002
PDV broj
Matični broj 1-26441
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 24.08.2007