Ukupan broj firmi: 125725

Poljoprivredni proizvođać "MEJRA TORLAK"

Poljoprivredni proizvođać "MEJRA TORLAK" vl. Torlak Mejra, Trnovo


Firma Poljoprivredni proizvođać "MEJRA TORLAK" je osnovana 21.05.2007 godine na osnovu rješenja broj UP-02/1-24-312 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

DUJMOVIĆI – TRNOVO BB, Trnovo - FBIH
ID broj
PDV broj
Matični broj UP-02/1-24-312
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 21.05.2007