Ukupan broj firmi: 125724

SD "MK"

Srodna djelatnost "MK" vl. Krupalija Muhamed, Trnovo


Firma SD "MK" je osnovana 20.06.2011 godine na osnovu rješenja broj UP-02/5-24-233 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Mješovita poljoprivredna proizvodnja (biljna i stočna proizvodnja).

Adresa

DUJMOVIĆI BB, Trnovo - FBIH

Broj telefona

***/***-***

ID broj
PDV broj
Matični broj UP-02/5-24-233
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 20.06.2011