Ukupan broj firmi: 125724

SO "LEHIĆ ŠABAN" Trnovo

Samostalni obrtnik "LEHIĆ ŠABAN" Vl.LEHIĆ ŠABAN, Trnovo


Firma SO "LEHIĆ ŠABAN" Trnovo je osnovana 03.11.2009 godine na osnovu rješenja broj UP-02/5-24-733 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Uzgoj peradi.

Adresa

PRESJENICA BB, Trnovo - FBIH

Broj telefona

***/***-***

ID broj
PDV broj
Matični broj UP-02/5-24-733
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 03.11.2009