Ukupan broj firmi: 125725

IPP "FARMA ŠABIĆ" ŠABIĆ ISMAIL

IPP "FARMA ŠABIĆ", vl. Šabić Ismail, Ilijaš


Firma IPP "FARMA ŠABIĆ" ŠABIĆ ISMAIL je osnovana 23.02.2012 godine na osnovu rješenja broj 04/1-24-398/12 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Uzgoj ovaca i koza.

Adresa

VLADAJEVIĆI B.B., Ilijaš
ID broj
PDV broj
Matični broj 04/1-24-398/12
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 23.02.2012