Ukupan broj firmi: 125724

SUR "BM" Trnovo

SUR "BM" Vl.Belko Kada Trnovo


Firma SUR "BM" Trnovo je osnovana 06.02.2001 godine na osnovu rješenja broj UP-I-02/7-22-57 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane.

Adresa

ILOVICE BB, Trnovo - FBIH

Broj telefona

***/***-***

ID broj
PDV broj
Matični broj UP-I-02/7-22-57
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 06.02.2001