OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA TRAVNIK
JAVNA USTANOVA U DRŽAVNOJ SVOJINI OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA TRAVNIK
Broj pregleda
123
Adresa
LUKAČKA 6
Opština
Travnik
Telefon
030 512-130
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
2-65
Email
Web
Broj uposlenika
8
Datum registracije
31.12.1982PROD:

DEV:

RAN: