Ukupan broj firmi: 125725

SUR-disco klub "BOA" vl.Halil Koroman Bugojno

SUR-disco klub "BOA" vl.Halil Koroman Bugojno


Firma SUR-disco klub "BOA" vl.Halil Koroman Bugojno je osnovana 12.04.2004 godine na osnovu rješenja broj 4/04 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti pripreme i usluživanja pića.

Adresa

KULINA BANA 1, Bugojno
ID broj
PDV broj
Matični broj 4/04
Web stranica
Broj uposlenika 2
Datum registracije 12.04.2004