Ukupan broj firmi: 125725

"BIBI FICHER" SUR TRAVNIK-vl. Arnautović Edhem

Caffe "BOBI FICHER" Travnik,vl. Arnautović Edhem


Firma "BIBI FICHER" SUR TRAVNIK-vl. Arnautović Edhem je osnovana 13.12.1990 godine na osnovu rješenja broj 19-IV kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti pripreme i usluživanja pića.

Adresa

BOSANSKA 139, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 19-IV
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 13.12.1990