Ukupan broj firmi: 125725

"IRVI" d.o.o. Sarajevo

Društvo za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida "ILIJAŠKI RATNI VOJNI INVALIDI" d.o.o. Ilijaš


Firma "IRVI" d.o.o. Sarajevo je osnovana 23.08.1993 godine na osnovu rješenja broj 1-3507 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

IVANA FRANJE JUKIĆA 2, Ilijaš

Broj telefona

061/725-492

ID broj 4200157210002
PDV broj
Matični broj 1-3507
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 23.08.1993