Ukupan broj firmi: 125724

ZZ"Trnovo"Trnovo

Zemljoradnička zadruga"Trnovo"Trnovo


Firma ZZ"Trnovo"Trnovo je osnovana 03.07.2001 godine na osnovu rješenja broj 3-30 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Mješovita poljoprivredna proizvodnja (biljna i stočna proizvodnja).

Adresa

DEJČIĆI-HUSREMOVC BB, Trnovo - FBIH

Broj telefona

***/***-***

ID broj
PDV broj
Matični broj 3-30
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 03.07.2001