PTUD "ZLATNI MOST" d.o.o Travnik – Poslovna jedinica br. 1 "KENO"
PTUD "ZLATNI MOST" d.o.o Travnik – Poslovna jedinica br. 1 "KENO"
Broj pregleda
139
Adresa
Guča Gora, Maline bb
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
09-19-1-2013/2007
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
05.09.2007