Ukupan broj firmi: 125724

UDRUŽENJE ORGA POROD.ŠEHIDA I POGINU.BOR OPĆ.TRNOV

Udruženje Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Općine Trnovo


Firma UDRUŽENJE ORGA POROD.ŠEHIDA I POGINU.BOR OPĆ.TRNOV je osnovana 12.01.1995 godine na osnovu rješenja broj R-I-210 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti dnevne brige o djeci.

Adresa

TRNOVO BB, Trnovo - FBIH

Broj telefona

***/***-***

ID broj
PDV broj
Matični broj R-I-210
Web stranica
Broj uposlenika 2
Datum registracije 12.01.1995