Ukupan broj firmi: 125725

"TLG" d.o.o. Travnik

"TLG" Društvo sa ograničenom odgovornošču Travnik


Firma "TLG" d.o.o. Travnik je osnovana 17.02.2012 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-12-000145 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja električne energije.

Adresa

Korićani b.b., Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-12-000145
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 17.02.2012