Društvo za proizvodnju promet i usluge "BAJRA" d.o.o Travnik, Poslovna jedinica broj 31 Travnik
Društvo za proizvodnju promet i usluge "BAJRA" d.o.o Travnik, Poslovna jedinica broj 31 Travnik
Broj pregleda
114
Adresa
Bosanska 65
Opština
Travnik
Telefon
516-031
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
051-0-Reg-12-000329
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
04.05.2012PROD:

DEV:

RAN: