Ukupan broj firmi: 125725

Samostalni poljoprivredni proizvođać

Samostalni poljoprivredni proizvođać "MUNIB LUČKIN" Trnovo


Firma Samostalni poljoprivredni proizvođać je osnovana 24.07.2007 godine na osnovu rješenja broj UP – 02/01 – 24 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

BOBOVICA BB, Trnovo - FBIH
ID broj
PDV broj
Matični broj UP – 02/01 – 24
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 24.07.2007