Ukupan broj firmi: 125724

Poljoprivredni proizvođač "M.KRAJINA"

Samostalni poljoprivredni proizvođač "M.KRAJINA" Vl.Krajina Mujo Trnovo


Firma Poljoprivredni proizvođač "M.KRAJINA" je osnovana 20.07.2006 godine na osnovu rješenja broj UP-02/1-24-340 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

LUKAVAC BB, Trnovo - FBIH

Broj telefona

***/***-***

ID broj
PDV broj
Matični broj UP-02/1-24-340
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 20.07.2006