Ukupan broj firmi: 125725

Samo.polj.djelat.(uzgoj jagodićastog voća)vl.Čolović(rj 1 g)

Samostalna poljoprivredna djelatnost (uzgoj jagodičastog voća) vl.Čolović Salih, Presjenica-Trnovo


Firma Samo.polj.djelat.(uzgoj jagodićastog voća)vl.Čolović(rj 1 g) je osnovana 21.06.2005 godine na osnovu rješenja broj 02/1-24-388/05 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

PRESJENICA BB, Trnovo - FBIH
ID broj
PDV broj
Matični broj 02/1-24-388/05
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 21.06.2005