Ukupan broj firmi: 125725

IPP "FAZLIĆ" FAZLIĆ ASIF ILIJAŠ / pri, 1 god./

INDIVIDUALNI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČ "FAZLIĆ", vl. Fazlić Asif, Ilijaš


Firma IPP "FAZLIĆ" FAZLIĆ ASIF ILIJAŠ / pri, 1 god./ je osnovana 05.07.2005 godine na osnovu rješenja broj 05-24-570/05 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

VRUTCI BB, Ilijaš
ID broj
PDV broj
Matični broj 05-24-570/05
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 05.07.2005