"PETICA PLUS" d.o.o. Novi Travnik, Uplatno mjesto TRAVNIK
"PETICA PLUS" d.o.o. Novi Travnik, Uplatno mjesto TRAVNIK
Broj pregleda
156
Adresa
Žitarnica 1
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
05-15-131/12 – B.N.
Email
Web
Broj uposlenika
2
Datum registracije
27.03.2012