PTUD "HUM-COMMERC" d.o.o.Travnik
Privredno trgovačko-ugostiteljsko i uslužno društvo "HUM-COMMERC" d.o.o.Travnik
Broj pregleda
130
Adresa
MEHURIĆI 24
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
4236283330000
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-3654
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
12.10.2000