Ukupan broj firmi: 125725

IPP "ĐENI" Ilijaš

IPP "ĐENI", vl. Suljić Munevera, Ilijaš


Firma IPP "ĐENI" Ilijaš je osnovana 02.11.2011 godine na osnovu rješenja broj 04/1-24-2774/11 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Uzgoj ovaca i koza.

Adresa

SALKANOV HAN B.B., Ilijaš
ID broj
PDV broj
Matični broj 04/1-24-2774/11
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 02.11.2011