JU "DOM UČENIKA I STUDENATA"
JAVNA USTANOVA "DOM UČENIKA I STUDENATA"
Broj pregleda
87
Adresa
ŠKOLSKA 11
Opština
Travnik
Telefon
511655
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
2-174
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
29.12.1997PROD:

DEV:

RAN: